ข้อมูล FTES และอื่นๆ

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2562 >>คลิกที่นี่<<

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2563 >>คลิกที่นี่<<