ข้อมูล FTES

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2566 >>คลิกที่นี่<<

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2565 >>คลิกที่นี่<<

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2564 >>คลิกที่นี่<<

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2563 >>คลิกที่นี่<<

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2562 >>คลิกที่นี่<<